“Moja Woda” -nabór wniosków

Informujemy, iż od dnia 01.07.2020r.  w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ruszył nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu „Moja Woda”
Program skierowany jest osób fizycznych, będących właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny (może być nowo budowany) z kompletnym systemem orynnowania dachu (uwaga: przy nowo budowanych domach na dzień składania dokumentów rozliczeniowych wymagane będzie potwierdzenie uzyskania pozwolenia na użytkowanie).
Finansowanie Programu „Moja Woda” obejmuje: zakup, montaż, budowę i uruchomienie instalacji, które pozwolą na zagospodarowanie wód opadowych (czyli popularnej „deszczówki”), jak i wód roztopowych:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego lub infiltracyjnego,
  • instalacja rozsączająca,
  • zbiorniki retencyjne (szczelne, infiltracyjne, nadziemne otwarte od 2 m3 pojemności, nadziemne zamknięte od 1 m3 pojemności, podziemne zamknięte od 2 m3 pojemności),
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w zakładce „Programy 2020”: http://wfosigw.pl/

GMINA SŁUPNO WYGRAŁA BITWĘ O WOZY 🚒 ‼️

Zwyciężyliśmy i wygraliśmy dzięki obywatelskiej postawie mieszkańców wóz bojowy dla strażaków ochotników 🚒💪 DZIĘKUJEMY 😀‼️‼️‼️

Mieszkańcy Gminy Słupno po raz kolejny celująco zdali egzamin z demokracji. Kolejne wybory i ponownie NAJWYŻSZA FREKWENCJA – 74,40% W CAŁYM DAWNYM WOJEWÓDZTWIE PŁOCKIM ‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️

Rafał Trzaskowski – 2563 głosy 🗳

Andrzej Duda – 2135 głosów 🗳

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom gminy Słupno za Waszą obywatelską postawę 👍👏👏👏

Dziękujemy członkom Obwodowych Komisji Wyborczych i wszystkim zaangażowanym w organizację wyborów za skrupulatną pracę i zaangażowanie👍👏👏👏

Szczegóły wczorajszych wyborów ⬇️⬇️⬇️⬇️

WYNIKI https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/2/gm/141912⬇️FREKWENCJA https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/frekwencja/2/Koniec/gm/141912

10 lipca ostatnim dniem na złożenie wniosku o dopłaty bezpośrednie

Dobiega końca tegoroczna kampania składania wniosków o dopłaty bezpośrednie i obszarowe z PROW. 10 lipca jest ostatnim możliwym dniem na ich złożenie. Tego dnia przyjmujące dokumenty biura powiatowe ARiMR będą otwarte do godz. 19:00.

Zostało zaledwie kilka dni na złożenie wniosku w przedłużonej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2020 rok. Najbliższy piątek, 10 lipca, jest ostatnim możliwym dniem na złożenie dokumentów. W tym dniu godziny pracy biur powiatowych w całym kraju zostaną wydłużone. Biura będą otwarte do godz. 19.00.
Przypominamy, że wnioski można składać zarówno przez aplikację eWniosekPlus, jak i w wersji papierowej. Można je również złożyć poprzez platformę ePUAP, przesłać pocztą tradycyjną lub pozostawić w udostępnionej wrzutni na dokumenty.
Do 7 lipca Agencja zarejestrowała ponad 1,3 mln wniosków.

12 lipca Gmina Słupno idzie na wybory!

“Bitwa o wozy” – tak nazywa się druga tura akcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, która zachęcać ma Polaków do głosowania w wyborach.

Na czym polega?

Gmina, w której frekwencja w wyborach 12 lipca będzie najwyższa w województwie otrzyma od komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej środki na sfinansowanie w całości jednego z 49 średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych. Wartość jednego samochodu to niemal 800 tys. zł. Nowe wozy umożliwią strażakom ochotnikom jeszcze sprawniejsze działanie. Każdego dnia strażacy ochotnicy ratują życie, zdrowie i mienie.

Gmina Słupno w ostatnich wyborach miała największą frekwencję w powiecie, a tym razem musi być najlepsza w województwie. Razem zawalczmy o to i idźmy na wybory!

Pomóżmy wesprzeć Ochotniczą Straż Pożarną w Cekanowie, która powstała w 1924 roku. OSP Cekanowo to jednostka prężnie działająca na terenie gminy Słupno, pomagająca w różnego rodzaju akcjach gaśniczych i ratowniczych. Samochód, który jest w ich posiadaniu marki TATRA pochodzi z 1980 roku. Jego stan techniczny nie pozwala na szybkie i skuteczne działania ratownicze. Wspólnie możemy pomóc strażakom zdobyć nowy sprzęt, który posłuży nam wszystkim na wiele lat.

Liczy się każdy oddany głos!

Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1.   Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2.   Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3.   Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu 28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

źródło: pkw.gov.pl

Wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczy pospolitej w gminie Słupno

Wyniki pierwszego głosowania  w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Gminie Słupno

  • Frekwencja w gminie Słupno wyniosła 71,11% szczegóły
  • Najwyższa w frekwencja była w obwodzie Nr 7 w Cekanowie i wyniosła 81,02 % tj 636 wyborców na 785 uprawnionych do głosowania

Wyniki głosowania na poszczególnych kandydatów szczegóły

Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

W dniu dzisiejszym 545 uczniów ze terenu gminy Słupno zakończyło rok szkolny 2019/2020. W tym roku trochę inaczej niż zwykle ale większość z nich odebrała osobiście świadectwo szkolne. Większość z uczniów zobaczyło się pierwszy raz po przeszło trzech miesiącach dlatego nie obyło się bez wzruszeń, emocji i śmiechów. Szczególnie ważny był to moment dla uczniów klas ósmych, którzy żegnali się z nauczycielami i kolegami po raz ostatni. W Szkole Podstawowej w Święcieńcu Pani Agnieszka Domińska – Dyrektor Szkoły zatańczyła z Ósmoklasistami pożegnalnego poloneza i walca. Całe spotkanie odbyło się z zachowaniem środków ostrożności: w maseczkach, rękawiczkach i w odległości 1,5m. W Szkole Podstawowej w Słupnie świadectwa zostały rozdane przed budynkiem w podziale na klasy, podobnie było w Szkole Podstawowej w Liszynie.
Ten rok był szczególnie ciężki dla wszystkich: uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Jednak rok szkolny 2019/2020 zakończyło 67 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu, 92 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 337 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słupnie.

Czytaj dalej Zakończenie roku szkolnego👨‍🏫

Program „Moja Woda”

Drodzy mieszkańcy,

Urząd Gminy przygotowuje się do wsparcia mieszkańców w przygotowaniu wniosku o dotacje na „oczko wodne” w ramach programu Moja woda. Zgodnie z zapowiedzią Pana Prezydenta dofinansowanie może wynieść do 5000 zł, na  zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.moja woda Czytaj dalej Program „Moja Woda”