Wyróżnione

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z czyszczeniem studni głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie w dniach 16-20 maja 2022r. (poniedziałek – piątek) mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody oraz spadek ciśnienia w m. Miszewko – Stefany, Sambórz, Szeligi, Barcikowo, Mijakowo, Święcieniec, Ramutowo.

W godzinach nocnych tj. od 2400 – 500 dostawy wody będą całkowicie wstrzymane w celu napełnienia zbiorników retencyjnych na stacji.

Prosimy o rozważne korzystanie z wody w podanym okresie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyróżnione

Wyłączenie zasilania wody

Gmina Słupno informuje odbiorców, że w dniu 17 maja 2022r. (wtorek) w godzinach 8.00 – 15.00 z powodu uszkodzenia zasuwy przy hydrancie w Cekanowie ul. Mazowiecka nastąpi wyłączenie zasilania wody do budynków położonych w:

  • Cekanowie ul. Mazowiecka, Królewska, Północna, Malinowa, Polna, Fiołkowa, Wiejska, Promienna, Rumiankowa, Konwaliowa, Stokrotki, Orzechowa, Letnia, Malownicza, Biedronki, Lawendowa, Zamkowa, Lazurowa, Poziomkowa;
  • Słupnie ul. Miszewska nr 18 – 27, Wiosenna nr 1 – 17, Jabłoni;
  • Miszewku Strzałkowskim.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wyróżnione

Informacja dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno

PRZYJAZD DO POLSKI

Wszyscy obywatele Ukrainy wjeżdżający do Polski mogą się zgłosić do jednego z centrów recepcyjnych oferujących tymczasowe zakwaterowanie, wyżywienie i pomoc medyczną.

Jednocześnie w momencie przyjazdu na teren Gminy Słupno należy zgłosić się do Urzędu Gminy Słupno w celu dokonania rejestracji miejsca pobytu obywateli Ukrainy. Czytaj dalej „Informacja dla osób z Ukrainy przebywających na terenie Gminy Słupno”

PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU

Na prośbę Wójta Marcina Zawadki w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie z radnymi i sołtysami dotyczące budowanego przez podwykonawców firmy NEXERA światłowodu na terenie gminy Słupno. Wójt poprosił  radnych i sołtysów  o przekazanie mieszkańcom ulotek i wyjaśnienie zasad związanych z projektowaniem i podłączeniem światłowodu. Wzięli w nim również udział projektanci, którzy są odpowiedzialni za projektowanie punktów dostępu   światłowodu na terenach naszej gminy.  

Projektanci zwrócili uwagę, że bardzo istotną sprawą dla mieszkańców gminy jest konieczność ZGŁOSZENIA POPYTU czyli wskazanie swojego domu jako adresu potencjalnie zainteresowanego światłowodem.

Każdy mieszkaniec powinien zrobić to sam  poprzez stronę internetową:  https://wyszukiwarka.uke.gov.pl/. W prawym górnym rogu strony, na zielonym tle znajduje się ikonka „ZGŁOŚ POPYT”. Klikając na nią otwiera się formularz gdzie należy wypełnić dane dotyczące zamieszkania, wybrać szybkość łącza, numer telefonu, adres e-mail oraz zaakceptować. Z uwagi na brak wersji mobilnej strony zalecane jest wykonanie czynności na komputerach.

Czytaj dalej „PRACE ZWIAZANE Z BUDOWĄ ŚWIATŁOWODU”

UTWARDZENIE WJAZDU W NOWYM GULCZEWIE

Już za kilka dni mieszkańcy Nowego Gulczewa będą mogli korzystać z poprawionego wyjazdu z ulicy Szlacheckiej w Wyszogrodzką. Jest to realizacja postulatu mieszkańców wniesionego na wrześniowym zebraniu w sołectwie.

Gmina Słupno w ostatnim czasie prowadzi prace związane z utwardzeniem poboczy wyjazdu z ulicy Szlacheckiej w Wyszogrodzką. Prace zostały rozpoczęte po uzyskaniu stosownych dokumentów od m. Płocka oraz wykonaniu czasowej organizacji ruchu.

Przerwy w dostawie wody

Informujemy, że w związku z awarią pompy głębinowej na Stacji Uzdatniania Wody w Mijakowie w dniach 13-14 maja 2022r. mogą nastąpić okresowe przerwy w dostawie wody oraz spadek ciśnienia w m. Miszewko – Stefany, Sambórz, Szeligi, Barcikowo, Mijakowo, Święcieniec, Ramutowo.

W godzinach nocnych tj. od 24 00 – 5 00 nastąpi całkowite wstrzymanie dostawy wody w celu napełnienia zbiorników retencyjnych na stacji. Prosimy o rozważne korzystanie z wody w podanym okresie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Pierwsze posiedzenie Rady Seniorów w Gminie Słupno!

W piątek, 13 maja 2022 r. w Sali Obrad Urzędu Gminy w Słupno odbyło się inauguracyjne posiedzenie Rady Seniorów w Gminie Słupno.

Radnych powitał Wójt Gminy Słupno, składając podziękowania za zaangażowanie i chęć poświęcenia własnego czasu na działalność społeczną, a także wyrażając nadzieję na owocną współpracę. Do przemówienia przyłączył się Pan Wiesław Raboszuk – Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego, który osobiście pogratulował inicjatywy i życzył wielu ciekawych pomysłów i sukcesów w ich realizacji. Na posiedzeniu obecni byli: Pani Agnieszka Ruclak – Zastępca Wójta, Pani Beata Łapiak – Skarbnik Gminy, Pani Magdalena Szochner-Siemińska Dyrektor Centrum Usług Społecznych, Pan Paweł Baranowski – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Słupno oraz seniorki z terenu gminy Słupno.

29 marca 2022r. Rada Gminy Słupno jednogłośnie podjęła Uchwałę o powołaniu Gminnej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu. Rada jest organem doradczym i ma charakter konsultacyjny i inicjatywny. Kolejnym etapem było przeprowadzenie procedury naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów w Słupnie. Zgodnie ze statutem, skład Rady Seniorów wynosi 5 osób, które zamieszkują w gminie Słupno. Skład Rady został powołany na okres 3-letniej kadencji. Radni pełnią swoje funkcje społecznie.

Głównym punktem inauguracyjnych obrad były wybory prezydium Rady. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie Przewodniczącą Gminnej  Rady Seniorów została Teodora Waluś, Wiceprzewodniczącą Pani Anna Włochowska. Wójt Marcin Zawadka pogratulował członkom nowo wybranej Rady oraz zachęcił do rozwijania współpracy zapoczątkowanej wraz z powołaniem Rady pierwszej kadencji. Członkowie Rady otrzymali z rąk Wójta Gminy akty powołania do składu Gminnej Rady Seniorów w Słupnie I kadencji. Jako pierwsze posiedzenie poprowadziła najstarsza radna, tj. Pani Anna Aptowicz. Następnie po wybraniu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego pierwsze obrady poprowadziła Pani Anna Włochowska. Na wniosek Wójta Marcina Zawadki poddana została pod głosowanie Uchwała w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na działalność statutową Gminnej Rady Seniorów. Na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 30.000 zł na utworzenie Funduszu Aktywizacji Seniorów. Uchwała została przyjęta przez radnych jednogłośnie i zgodnie ze statutem Gminnej Rady Seniorów zostanie ona poddana głosowaniu na najbliższej sesji Rady Gminy Słupno. Z uwagi, że powołana do życia Rada Seniorów jest organem doradczym i konsultacyjnym, każda przegłosowana uchwała przechodzi pod głosowanie radnych z gminy Słupno.

Po skończonych obradach Wójt Marcin Zawadka w towarzystwie Pana Wicemarszałka Wiesława Raboszuka, Pani Naczelnik Joanny Wereszczyńskiej oraz Pawła Baranowskiego oraz udali się do Nowego Gulczewa. Tam mogli obejrzeć prace przy budowie klubu dziecięcego i świetlicy wiejskiej. Przypomnijmy, że na inwestycję Gmina otrzymała kwotę ponad 800 tysięcy ze środków Województwa Mazowieckiego. Dziś była znakomita okazja aby pochwalić się na co zostały te środki przeznaczone.  

Przerwa w dostawie wody

Informujemy, że w związku z budową ulicy Raczkowizna w Płocku w dniu 16.05.2022r. w godzinach 8.00 – 12.00 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w Borowiczkach – Pieńkach ulice: Piastowska nr: 1 do ulicy Głębokiej, Łąkowa, Pszczela, Międzylas, Głęboka.

Za utrudnienia przepraszamy.