Działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starosta Płocki informuje, że od 10 maja 2021 roku zostanie wznowiona bezpośrednia obsługa przez prawników/doradców obywatelskich/ mediatorów w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu płockiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego  odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

  • Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności  udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
  • Kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością.

Umówienie terminu wizyty dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 24 267 67 76 lub 734 464 323, w dni powszednie w godzinach 7.30-15.30 oraz za pośrednictwem strony internetowej www.np.ms.gov.pl

Ptasia Grypa

W związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy w gminie Bielsk ( miejscowość Pęszyno oraz Leszczyn Księży) miejscowość STARE GULCZEWO z terenu gminy Słupno została objęta strefą zagrożenia. Zwracamy szczególną uwagę na nakaz utrzymania drobiu przydomowego w zamknięciu z uwagi na dużą liczbę ognisk ptasiej grypy w województwie mazowieckim oraz przestrzegamy przed zakupem drobiu z niewiadomego źródła. Jednocześnie zwracamy się do mieszkańców się z prośbą o zgłaszanie do sołtysów  lub Urzędu Gminy w Słupnie faktu posiadania przydomowych hodowli drobiu  (ze wskazaniem rodzaju drobiu oraz jego ilości). Informujemy, że Wojewoda Mazowiecki w Rozporządzeniu nr 11 z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2021 r. poz. 3717) ustanowił obszary zapowietrzone i zagrożone oraz określił nakazy i zakazy obowiązujące na tych obszarach. Czytaj dalej Ptasia Grypa

Nowe ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) – działania Wojewody

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował o wykryciu 90 ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa mazowieckiego w 2021 r. 26 kwietnia br. Wojewoda Mazowiecki podpisał w tej sprawie rozporządzenie określające środki do zwalczania choroby na terenie powiatu żuromińskiego, mławskiego, płockiego, płońskiego, sierpeckiego, węgrowskiego, wyszkowskiego oraz ciechanowskiego. Obszary te zostały objęte restrykcjami. Wojewoda Mazowiecki 27 kwietnia zorganizował kolejne posiedzenie Mazowieckiego Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego rozmawiał ze starostami powiatów, o bieżącej sytuacji, w związku z wystąpieniem ognisk grypy ptaków na ich terenie. Ponadto Wojewoda zwrócił się z apelem do hodowców o podejmowanie działań mających na celu ograniczyć do minimum możliwość rozprzestrzeniania się grypy ptaków.

Pełna treść apelu znajduje się na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/wysoce-zjadliwa-grypa-ptakow-hpai-na-mazowszu–apel-wojewody-do-hodowcow

Ptasia grypa – zagrożenie dla gminy

W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków nasza gmina znajduje się w obszarze zagrożonym jej wystąpieniem. To wiąże się z licznymi zakazami, przede wszystkim dla posiadaczy drobiu i ptaków.
W związku z tym prosimy o jak najszybsze zgłaszanie sołtysom miejsc, w których utrzymywany jest drób, szczególnie dotyczy to miejsc w obszarze zapowietrzonym. Szybkie i sprawne przekazanie tych informacji pomoże w walce z tą chorobą i zapobiegnie jej dalszemu rozprzestrzenianiu się.

Czytaj dalej Ptasia grypa – zagrożenie dla gminy

XXXIV SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Dziś odbyła się XXXIV sesja Rady Gminy Słupno. Najważniejsze uchwały to przyjęte przez Radę Gminy Słupno zmiany do budżetu na rok 2021 oraz do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupno na lata 2021-2029. Zmiany dotyczą przede wszystkim zwiększenia dochodów gminy o środki pozyskane w ostatnim czasie przez Gminę Słupno. Pozyskane fundusze pozwolą na szybsze sfinansowanie długo wyczekiwanych inwestycji w naszej gminie.

Jednym z ważniejszych dofinansowań zewnętrznych w ostatnim czasie jest pozyskanie dziewięćset sześćdziesiąt  tysięcy  złotych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizacje przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Arkadia Mazowiecka –Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Liszyno- Słupno wraz z przebudową mostu wraz z infrastrukturą”. Dzięki temu ulica  Pocztowa w Słupnie łącząca południe gminy z centrum stanie się drogą o wysokim standardzie i poziomie bezpieczeństwa. Ponadto na tej drodze nastąpi niezbędna przebudowa mostu na rzece Słupiance.

Czytaj dalej XXXIV SESJA RADY GMINY SŁUPNO

Ptasia grypa w powiecie płocki

W związku z rozprzestrzenianiem się wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)  na terenie województwa mazowieckiego ( w tym momencie mamy potwierdzone 69 ognisk).

Problem ten nie ominął również powiatu płockiego. W ubiegłym tygodniu zdiagnozowano pierwsze ognisko na terenie gminy Bielsk w miejscowości Pęszyno.

Czytaj dalej Ptasia grypa w powiecie płocki

TERYTORIALNY PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCA DLA MIEJSCOWOŚCI: LISZYNO, BIELINO, RYDZYNO, BOROWICZKI-PIEŃKI!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku  z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż w Szkole Podstawowej w Liszynie zostanie uruchomiony Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.

Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańców w Szkole Podstawowej            w Liszynie  czynny będzie w dniach:

21.04.2021 r. (środa) w godz. od 13:00 do 19:00

22.04.2021 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 19:00

26.04.2021 r. (poniedziałek) w godz. od 13:00 do 19:00

27.04.2021 r. (wtorek) w godz. od 13:00 do 19:00

Jednocześnie informujemy, że deklaracje za odpady można złożyć również każdego dnia w Urzędzie Gminy w Słupnie w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny czyli m. in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym, punktach usługowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

TERYTORIALNY PUNKT OBSŁUGI MIESZKAŃCA DLA MIEJSCOWOŚCI: MIROSŁAW, STARE GULCZEWO!!!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców oraz w związku  z panującą sytuacją epidemiologiczną informujemy, iż w Świetlicy wiejskiej w Mirosławiu zostanie uruchomiony Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańca w zakresie spraw dotyczących składania DEKLARACJI  O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH.

Średniomiesięczne zużycie wody niezbędne do złożenia deklaracji będzie można sprawdzić na miejscu. Deklarację zmieniającą składa ta sama osoba, która składała deklarację w 2020 roku.

Terytorialny Punkt Obsługi Mieszkańców w świetlicy wiejskiej w Mirosławiu czynny będzie w dniach:

  • 15.04.2021 r. (czwartek) w godz. od 13:00 do 19:00
  • 19.04.2021 r. (poniedziałek) w godz. od 13:00 do 19:00

Jednocześnie informujemy, że deklaracje za odpady można złożyć również każdego dnia w Urzędzie Gminy w Słupnie w godzinach urzędowania.

Przypominamy, że nadal obowiązuje reżim sanitarny czyli m. in. obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, w urzędach, sklepach, transporcie publicznym, punktach usługowych oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon!

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 (NSP 2021) podstawową i obowiązkową metodą spisową jest samospis internetowy. Co jeśli nie masz komputera lub Internetu? Nie przejmuj się, dla Ciebie też istnieje wygodna i bezpieczna opcja: spis przez telefon. Pomoże Ci w tym infolinia spisowa dostępna pod numerem 22 279 99 99.

 Droga do spisu przez telefon jest prosta. Wystarczy zadzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Głos lektorki podpowie nam, co mamy zrobić, by rozpocząć spis: Czytaj dalej Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon!