Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka – raport z konsultacji

W związku z zakończeniem konsultacji społecznych do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Płocka bardzo proszę o zamieszczenie na urzędowych stronach internetowych informacji o raporcie z konsultacji razem z załącznikami według wzoru:

Raport z konsultacji POBIERZ

Załączniki do raportu:
1. Formularze konsultacyjne  POBIERZ
2. Obwieszczenie o konsultacjach https://nowybip.plock.eu/komunikaty/ogloszenia)
3. Zarządzenie Prezydenta Miasta Płocka Nr 4109/2023 z dnia 14 marca 2023 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji do projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego (MOF) Płocka POBIERZ
4. Raport z przyjętych i odrzuconych uwag zgłoszonych podczas konsultacji społecznych dla projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka POBIERZ
5. Raport ze spotkania konsultacyjnego z dnia 13 kwietnia 2023 roku

Otwarcie placu zabaw i wybory sołtysa w Mirosławiu

22 maja 2023 r. w Mirosławiu odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw przy świetlicy wiejskiej. Wstęgę przecięły dzieci w towarzystwie Pani Agnieszki Ruclak – Zastępcy Wójta, Pani Małgorzaty Sawickiej – Przewodniczącej Rady oraz Pana Andrzeja Pietrzaka i Pawła Baranowskiego – Radnych Gminy Słupno.

Na najmłodszych czekała wata cukrowa, lody, magiczne napoje oraz malowanie twarzy. Radni rozdawali bańki mydlane do wspólnej zabawy. Wydarzenie zostało sfinansowane przez Centrum Usług Środowiskowych, który został zaproszony do współpracy z inicjatywy Radnego Andrzeja Pietrzaka.

Plac zabaw jest inwestycją sfinansowaną ze środków funduszu sołeckiego, programu MIAS oraz budżetu gminy w wysokości 59.000 zł. Dodatkowo Radny Andrzej Pietrzak pozyskał środki w wysokości ponad 7 tys. zł od sponsora, tj CUŚ.

Po uroczystym otwarciu placu zabaw w budynku świetlicy odbyły się wybory na nowego sołtysa w związku z rezygnacja z tej funkcji Andrzeja Pietrzaka. Nowym sołtysem wsi Mirosław został Pan Mateusz Winiarek. Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów na nowym stanowisku.

SŁUPNO – LETNIE GRANIE 2023

Zapraszamy na nową odsłonę naszej corocznej imprezy pod nową nazwą:

„Słupno-Letnie granie 2023”!

Przygotowujemy dla Was aż dwa dni świetnej zabawy w Słupnie:

23 czerwca 2023 – Park Nad Słupianką:
17.00 Piknik organizacji pozarządowych, tj:
– stoiska gastronomiczne przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich,
– zabawy sportowe prowadzone przez Deltę Słupno i Greens Słupno
– kąpiel w pianie z OSP Słupno
– konkurs na najpiękniejszy wianek przygotowany przez Stowarzyszenie wodniackie „Flis”
19.00 Koncert zespołu „Bourbon Band”
20.00 Koncert zespołu „Baranovski” oraz
puszczanie wianków nad Słupianką
Imprezie towarzyszyć będą działania pn.: „Bezpieczny senior w Słupnie”, które dofinansowane są ze środków Funduszu Sprawiedliwości. W ramach działań będzie wiele konkursów i zabaw tematycznych związanych z przeciwdziałaniem przestępczości wśród seniorów i młodzieży.

24 czerwca 2023 – Boisko w Wykowie:
17.00 Turniej sołectw
19.00 Koncert Mateusza Mijała
20.00 Koncert Skaner
21.00 Koncert After Party
Dodatkowo będą przygotowane:
-strefa chillout
-strefa gastronomiczna
-strefa zabaw i animacji dla dzieci

Uroczystości w OSP Miszewku Strzałkowskim

W minioną sobotę (dn. 20.05.2023r.) Pani Agnieszka Ruclak Zastępca Wójta Gminy Słupno uczestniczyła w uroczystych obchodach:

– 75-lecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej w Miszewku Strzałkowskim,

– 50-lecia powstania Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP,

– Gminny Dzień Strażaka.

Wydarzenie rozpoczęło się uroczystą Mszą Świętą w kościele w Miszewku Strzałkowskim. Towarzyszyły jej poczty sztandarowe oraz Gminna Orkiestra Dęta w Słupnie. Następnie marszem goście przeszli do strażnicy w Miszewku Strzałkowskim gdzie odbyły się oficjalne uroczystości. Podczas nich nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej ufundowanej przez Gminę Słupno. Pan Andrzej Kozieł -prezes OSP Miszewko Strzałkowskie odebrał okolicznościowy prezent z rąk Pani Agnieszki Ruclak. Następnie zastępca wójta odczytała list od wójta Marcina Zawadki

Ptasia grypa w Gminie Słupno

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy wśród ptactwa dzikiego w rezerwacie przyrody Ławice Troszyńskie (wyspa na Wiśle w okolicy miejscowości Wykowo).
Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przypominamy o konieczności bezwzględnego utrzymania drobiu i ptactwa hodowlanego (gołębi) w zamknięciu, w kurnikach i innych obiektach, by uniemożliwić ich kontakt z dzikimi ptakami. Zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwoli zminimalizować ryzyko rozpowszechniania się wirusa na gospodarstwa domowe.

Na terenie powiatu i gminy Słupno obowiązują nadal zasady wprowadzone Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie m. in. powiatu Płockiego.

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku

Mając na uwadze powyższe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku znalezienia padłych osobników dzikiego ptactwa i zgłaszanie przypadków do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku pod numerem telefonu 603 330 954 Magdalena Kaliska (z-ca dyrektora), 603 330 976 Magdalena Krzemińska (straszy inspektor) lub 112