Polecane

INFORMACJA W SPRAWIE ORGANIZACJI PRACY URZĘDU

Szanowni Mieszkańcy,
✅ Informujemy, że na parterze przy wejściu do urzędu gminy udostępniona jest specjalna urna, do której można wrzucać wszelką korespondencję kierowaną do Urzędu Gminy w Słupnie. Umożliwi to składanie deklaracji, pism i innych dokumentów przez mieszkańców.
✅ Urna jest monitorowana, w związku z czym zapewnione zostanie bezpieczeństwo i ważność składanej dokumentacji, mimo braku potwierdzenia przez Kancelarię Urzędu.
✅ Obecnie jest możliwa tylko ta forma bezpośredniego przekazywania korespondencji.
✅ W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio do wydziałów merytorycznych. Pracownicy będą indywidualnie rozpatrywać każdą Państwa sprawę.
✅ Zgłoszenia zgonów oraz narodzin będą realizowane w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz.10.00 -12.00.
✅ Pracownicy pracują w dotychczasowych godzinach pracy urzędu bez zmian.
✅ Zachęcamy do kontaktu e-mailowego, a w razie pytań do kontaktu telefonicznego z wydziałami urzędu gminy.
✅ Kontakty do poszczególnych wydziałów są umieszczone w widocznym miejscu na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Gminy w Słupnie, jest również dostępne są na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
✅ Wszelkie informacje można uzyskać 📧 ug@slupno.eu 📞 24 267 95 60 / 24 267 95 61, fax: 261-95-38.
Agnieszka Ruclak
Zastępca Wójta Gminy Słupno

Polecane

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY URZĘDU GMINY I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Sytuacja w Polsce jest poważna i każdy odpowiedzialny gospodarz robi, co w jego mocy, aby ją opanować. Dlatego w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo podjęliśmy decyzję o częściowym zamknięciu urzędu. Od poniedziałku, 16 marca do odwołania Urząd Gminy w Słupnie oraz jednostki organizacyjne gminy zawieszają obsługę bezpośrednią klientów. Obsługa mieszkańców będzie prowadzona głównie telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów elektronicznych w normalnych godzinach pracy urzędu.

➡️ W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny bezpośrednio do wydziałów merytorycznych. Pracownicy będą indywidualnie rozpatrywać każdą Państwa sprawę. Dane kontaktowe: http://ugslupno.bip.org.pl/

➡️ Punkt kasowy w Urzędzie Gminy będzie nieczynny do odwołania – wszystkie opłaty można dokonywać on-line

➡️ Zgłoszenia zgonów oraz narodzin będą realizowane w urzędzie od poniedziałku do piątku w godz.10.00 -12.00

➡️ W pozostałych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie, elektronicznie lub pocztą tradycyjną. Wnioski wymagające podpisu należy składać przez przez platformę e-puap

➡️ Wszelkie informacje można uzyskać 📧 ug@slupno.eu 📞 24 267 95 60 / 61, fax: 261-95-38.

Polecane

Konsultacje Centralnego Portu Komunikacyjnego

Konsultacje CPK dot. dokumentu pn. “Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego”

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

W uzupełnieniu informacji dotyczących konsultacji społecznych odnośnie przebiegu Korytarza Kolejowego Centralnego Portu Komunikacyjnego dla mieszkańców gminy Słupno, załączamy wybraną  mapę ( zobacz)  dotyczącą naszej gminy z uzupełnieniem zagospodarowania przestrzennego.

Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem swoich uwag do projektu ww. dokumentu, mogą wziąć udział w konsultacjach zgodnie z treścią obwieszczenia, do 10 marca 2020 r. włącznie.

Wszelkie istotne informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej: konsultacje.cpk.pl

Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

Polecane

Obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,
Pracownicy Poczty Polskiej dostarczają do Państwa skrzynek pocztowych druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Właściciele nieruchomości, którzy dotychczas nie złożyli deklaracji, zobowiązani są wypełnić ten obowiązek do dnia 31.01.2020 r.
Deklaracje można składać  w Urzędzie Gminy, za pośrednictwem platformy
e-PUAP lub wysłać pocztą na adres Urząd Gminy Słupno, ul. Miszewska 8A,
09-472 Słupno.

Link jak wypełnić deklarację

Polecane

Gospodarka odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 w gminie Słupno

Instrukcja dla mieszkańców Gminy Słupno dotycząca sposobu składania deklaracji poprzez portal ePUAP – zobacz

Aktualne stawki opłat – więcej…

Aktualne harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych w gminie Słupno w roku 2020 zobacz

Druki deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych i rekreacyjnych – więcej…

Zasady odbioru odpadów elektrycznych i elektronicznych – zobacz

Zasady segregacji odpadów komunalnych – zobacz

Zawieszenie komunikacji zbiorowej w niedziele i święta.

W związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się osób, wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2012r  informujemy iż do odwołania zawieszone zostaje kursowanie autobusów wszystkich linii komunikacji zbiorowej w Gminie Słupno – we wszystkie niedziele i święta począwszy od dnia 29 marca 2020r.

Sprzedaż biletów miesięcznych na linię 215 na kwiecień

Na prośbę przewoźnika: PKS Gostynin, w siedzibie Urzędu Gminy (Świetlica) uruchomiony będzie punkt sprzedaży biletów miesięcznych na linię 215 na kwiecień.
Sprzedaż prowadzona będzie :
-w poniedziałek, 30 marca w godzinach 8:00-16:00
-we wtorek, 31 marca w godzinach 8:00-16:00

Uwaga: sprzedaż nie będzie prowadzona w dniu 1 kwietnia.

INFORMACJA DLA RODZICÓW, KTÓRYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄ DO GMINNEGO ŻŁOBKA W SŁUPNIE

W związku z zawieszeniem działalności Gminnego Żłobka w Słupnie, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19, Wójt Gminy Słupno podjął decyzję o zwolnieniu rodziców i opiekunów z opłat za pobyt dziecka w żłobku.

Opłata stała za miesiąc marzec zostanie naliczona proporcjonalnie za dni, w których żłobek działał, a opłaty za wyżywienie i pobyt należy wnieść za każdy dzień faktycznego pobytu dziecka w żłobku.

Rodziców którzy wnieśli opłatę stałą za miesiąc marzec, informuję, że nadpłata zostanie zaliczona na poczet dalszych opłat należnych po wznowieniu działalności żłobka. Jeżeli jednak mają Państwo życzenie, aby nadpłata została zwrócona, proszę o mailowy lub telefoniczny kontakt z Urzędem Gminy w Słupnie.

INFORMACJA O ODCZYTACH LICZNIKÓW WODY

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa CONVID-19 informujemy, że do końca marca 2020r. nie będą przeprowadzane na terenie gminy Słupno odczyty za wodę przez pracownika urzędu. Jeżeli ktoś ma możliwość podania odczytu licznika wody może skontaktować się pod numerami: 267-95-79 lub 267-95-90 i podać telefonicznie.
O wszelkich zmianach w tym zakresie będziemy informować na bieżąco na stronie internetowej Urzędu Gminy Słupno.