Polecane

Zarządzenie Nr 153 / 2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy w Słupnie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

W związku z sytuacją epidemiczną w Urzędzie Gminy w Słupnie wprowadzone zostały nowe rozwiązania organizacyjne, służące sprawnej obsłudze, zapewnieniu ciągłości pracy oraz bezpieczeństwu pracowników. Zmiany weszły w życie 3 listopada 2020 r.
 
Nowe rozwiązania wynikają z Rozporządzenia Rady Ministrów z 2 listopada 2020 r., w którym od 3 listopada do 4 grudnia w urzędach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych wykonujących zadania o charakterze publicznym poleca się pracownikom wykonywanie pracy zdalnej. Wyjątkiem są zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom lub inne zadania, których wykonywanie nie jest możliwe w trybie zdalnym.
By zapewnić sprawne działanie urzędu w okolicznościach nasilającej się epidemii, zostały wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych wydziałów i biur.
Część pracowników pracować będzie w tygodniowych cyklach rotacyjnych: część zespołu świadczyć będzie pracę zdalnie, część pozostanie w biurach.
 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), w związku z § 24 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U z 2020 r., poz. 1758 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: Czytaj dalej Zarządzenie Nr 153 / 2020 Wójta Gminy Słupno z dnia 3 listopada 2020 r. w sprawie wykonywania przez Urząd Gminy w Słupnie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom

Polecane

INFORMACJA DOT. PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPNIE

Informujemy, iż od 3 listopada br. (od wtorku) w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie pracuje w trybie wewnętrznym wyłączającym bezpośrednią obsługę interesantów.

GOPS Słupno będzie prowadził obsługę interesantów w sprawach z zakresu obsługi świadczeń (pomoc społeczna, świadczenia rodzinne, 500+, fundusz alimentacyjny, dożywianie) przez pracowników za pośrednictwem komunikacji elektronicznej, telefonicznej jak również w formie papierowej. Dokumenty prosimy składać do urny znajdującej się przed wejściem do budynku.

Kontakty do poszczególnych działów są na stronie internetowej www.gops.slupno.eu– Wszelkie informacje można uzyskać e-mail: sekretariat@gops.slupno.eu- Telefon/fax 24 261 91 78

Polecane

INFORMACJA DOT. PRACY GMINNEJ BIBLIOTEKI W SŁUPNIE

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r., od 3 listopada 2020 r., w trosce o bezpieczeństwo użytkowników oraz pracowników instytucji, Gminna Biblioteka Publiczna w Słupnie zawiesza obsługę bezpośrednią czytelników.

W przypadku konieczności udostępnienia lektur szkolnych prosimy Państwa o kontakt telefoniczny 24 266 72 80.

Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem e-mail: biblioteka@slupno.eu lub telefonicznie 24 266 72 80 lub na stronie internetowej: http://www.gbpslupno.naszabiblioteka.com/

Polecane

Redukcja kursów szkolnych na linii 130

W związku z przejściem szkół średnich na nauczanie zdalne, od poniedziałku 26 października nie będą wykonywane kursy linii 130 oznakowane w rozkładzie jazdy jako “S-kursujące w dni nauki szkolnej”:

  • z Płocka, Jachowicza Teatr: godz: 5:55  oraz 14:50
  • z Szelig, godz: 6:49  oraz 15:51

Grypa ptaków na terenie Polski- komunikat

Szanowni Państwo !

W związku z wysokim zagrożeniem grypą ptaków na terenie Polski publikujemy komunikat Powiatowego lekarza Weterynarii w Płocku w celu przeprowadzenia kampanii informacyjnej wśród właścicieli drobiu przyzagrodowego i przydomowego.
komunikat lekarza weterynarii.pdf
Druk zgłoszenia utrzymania drobiu lub innych ptaków.docx

Zmiany na linii 130 w soboty i niedziele – AKTUALIZACJA

Od dnia 28 listopada do 31 grudnia wchodzą w życie zmiany w obsłudze linii 130.

Autobusy będą kursowały:
-w soboty: ponownie wg stałego rozkładu jazdy sobotniego,
-w niedziele handlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu sobotniego, -w niedziele niehandlowe: kursy będą wykonywane wg rozkładu niedzielnego.
Od poniedziałku, 9 grudnia planowane jest przyspieszenie kursu wykonywanego w dni robocze z Szelig do Płocka, z godz. 5:34 na godz. 5:28 (ze Słupna, Zajazd z godz. 5:41 na godz. 5:35).

Konkurs prezesa GUS

Spisz się sam i pomóż swojej gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

Główny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Uczestnikami konkursu są gminy, na terenie których użytkownicy gospodarstw rolnych dokonują SAMOSPISU INTERNETOWEGO w okresie od 1 września do 30 listopada 2020 r. Zwycięzcami w każdym województwie będą gminy, w których spisze się przez Internet najwięcej osób oraz ich udział w ogólnej grupie uczestników Powszechnego Spisu Rolnego będzie największy.

Na zwycięskie gminy czekają wartościowe nagrody m.in.: zestawy komputerowe, komputery all-in-one, tablety.

Szczegóły konkursu: https://spisrolny.gov.pl/cyfrowa-gmina-psr-2020

Samospis internetowy: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/logowanie-do-aplikacji-formularzowej-psr-2020

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

Do końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Wielu z Państwa już spisało swoje gospodarstwo rolne pokazując, że zależy Wam na wypełnieniu obowiązku spisowego, że jesteście świadomi wagi tego przedsięwzięcia, wreszcie, że ważny jest dla Was wizerunek waszej gminy na tle pozostałych biorących udział w spisie.

Mamy pełną świadomość, że czas jest trudny i każdy z Państwa przede wszystkim myśli z troską o zdrowiu najbliższych, niepokoi się o przyszłość i stabilność ekonomiczną swoich rodzin. Po dniach pełnych trosk i pracy nie starcza już czasu na spędzenie kilkunastu minut na stronie spisowej.

Zachęcamy jednak, aby te ostatnie dni listopada były wyrazem gminnej mobilizacji. Zbierzcie siły, przełamcie niechęć i wypełnijcie formularz spisowy na https:\\spisrolny.gov.pl.

Tylko do 30 listopada 2020 r. użytkownicy gospodarstw rolnych mają czas, aby wywiązać się z obowiązku spisowego. Tymczasem liczba rolników, którzy nie spisali swoich gospodarstw, pozostaje na Mazowszu dość znacząca. Brak danych z tych gospodarstw oznacza, że władze lokalne i instytucje rolnicze nie będą miały pełnej wiedzy niezbędnej do podejmowania w najbliższej przyszłości działań wspierających rolników. Czytaj dalej Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

KSIĄŻKA NA TELEFON

Mieszkańcy GMINY SŁUPNO!!!
Wprawdzie drzwi do Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie muszą pozostać zamknięte, ale zgodnie z rekomendacjami Biblioteki Narodowej można zbiory udostępniać na zewnątrz budynku. Przygotowaliśmy więc dla Was tymczasowe rozwiązanie – “Książka na Telefon” dla każdego mieszkańca z Gminy Słupno. Z usługi można skorzystać w godzinach otwarcia placówki.

Aby skorzystać z usługi należy tylko zadzwonić do placówki: (24) 266-72-80

Odbiór pozycji umawiamy na konkretny dzień i godzinę tak, by odbył się bezkontaktowo.

Zapraszamy!

OSP CEKANOWO otrzymało nowy samochód ratowniczo-gaśniczy

Samochód strażacki ratowniczo-gaśniczy został  dziś uroczyście przekazany jednostce OSP Cekanowo przez Marcina Zawadkę Wójta Gminy Słupno w towarzystwie Pawła Baranowskiego -Wiceprzewodniczącego Rady Gminy oraz Tomasza Jarowicza – Radnego Gminy Słupno z okregu Cekanowo. Klucze do nowego samochodu odebrał Zbigniew Dziecinny- Naczelnik OSP w Cekanowie,  któremu towarzyszył Antoni Rajewski- Prezes OSP Cekanowo. Natomiast ksiądz Kapelan poświęcił nowe auto.

Przypominamy, że samochód został sfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach ministerialnej akcji “Bitwa o wozy”.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim mieszkańcom Gminy Słupno za aktywny udział w  ostatnich Wyborach Prezydenckich. To dzięki Wam ten samochód od dziś będzie jeździł po gminnych drogach i okolicy.

Zmiany na liniach 130, S1, S3 w soboty i niedziele

Od dnia 21 listopada do odwołania wchodzą w życie ograniczenia w kursowaniu autobusów:
-na linii 130: w soboty autobusy kursować będą wg rozkładu niedzielnego (w niedzielę bez zmian),
-na liniach S1 i S3: w niedziele kursy nie będą wykonywane (w soboty bez zmian).

Pozostałe kursy będą wykonywane wg stałych rozkładów jazdy (z wyjątkiem kursów linii 130 i S3 oznakowanych: “S-tylko w dni nauki szkolnej” – które nie są wykonywane od 26 października br. z uwagi na przejście szkół w tryb nauki zdalnej).

KARTKA ŚWIĄTECZNA – BOŻE NARODZENIE 2020

Wójt Gminy Słupno zaprasza do udziału w konkursie “KARTKA ŚWIĄTECZNA- BOŻE NARODZENIE 2020”.

Celem konkursu jest rozbudzenie aktywności twórczej, rozwijanie zainteresowań plastycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, kultywowanie tradycji oraz pobudzenie inwencji twórczej w zakresie plastycznym.

Konkurs dedykowany jest dla dzieci w wieku 5-16 lat z terenu Gminy Słupno. Praca plastyczna powinna być wykonana techniką dowolną w formacie kartki A4.

Prace należy składać do Urzędu Gminy Słupno do dnia 3 grudnia 2020r. (do godz. 15:00).

Regulamin konkursu dostępny jest pod linkiem: http://ugslupno.bip.org.pl/pliki/ugslupno/202011171256.pdf