Zmiana rozkładu jazdy linii G1

Od wtorku 7 grudnia wchodzą w życie zmiany kursów popołudniowych linii szkolnej G1 z Liszyna – spowodowane korektą planu lekcji:

 • kurs 15:20 we wtorki i czwartki przyspieszony będzie na 14:50 ,
 • kurs 12:55 w środy opóźniony będzie na 13:35,
 • kurs 12:55 w piątki przyspieszony będzie na 11:40.

Dodatkowo w celu zachowania możliwości powrotu uczniów klas V-VIII ze Słupna na obszar Wykowa i Liszyna wprowadza się zmiany:

 • kurs 14:40 ze Słupna w poniedziałki i środy wydłużony jest do przystanku Wykowo Wschód,
 • kurs 12:45 ze Słupna w piątki wydłużony jest do przystanku Wykowo Wschód,
 • wprowadza się kurs 13:45 ze Słupna do Liszyna w piątki.

Zmiany czasów odjazdów z Liszyna wyróżnione są w rozkładzie jazdy kolorem niebieskim, zmiany kursów ze Słupna – kolorem ciemnoczerwonym. Nowy rozkład jest opublikowany na stronach gminy w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Komunikat dot. Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

Starosta Płocki informuje, że dzień 24.12.2021 r. jest dniem wolnym w urzędach, w których znajdują się punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w związku z odbiorem dnia wolnego za 25.12.2021r.

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego będzie pracować w następujący sposób – dyżur za dzień 24.12.2021 r. odbędzie się 22.12.2021 r. w godzinach 900-1300

 

Utrudnienia na ulicy Piastowskiej

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy modernizacji ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej.
W związku z rozpoczęciem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac w godzinach 7 do 15 od 6 grudnia między ulica Wodną a domem na ulicy Piastowska 94 będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na czasowym braku przejezdności. Za utrudnienia przepraszamy

Urząd Gminy w Słupnie w 24 grudnia 2021 r. (WIGILIA) będzie nieczynny

Uprzejmie informujemy, że w piątek 24 grudnia 2021 r. (tj. WIGILIA) Urząd Gminy w Słupnie będzie nieczynny.
Jest to dzień wyznaczony przez pracodawcę jako wolny do odbioru za przypadający w sobotę, 25 grudnia (święto) dzień ustawowo wolny od pracy.

Zarządzenie Wójta Gminy Słupno Nr 206/2021 z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Słupnie zobacz

XLIII Sesja Rady Gminy Słupno

30 listopada 2021r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Słupno.

Obrady rozpoczęły się od rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 oraz zmian w budżecie na 2021 rok. Zmiany podyktowane były zwiększeniem dochodów gminy o środki uzyskane z dotacji w łącznej wysokości prawie 2 miliony złotych, tj.:

– 1.603.529,00 zł od Ministra Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej

-55.000,00 zł z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego na pokrycie kosztów usuwania zniszczeń wyrządzonych przez żywioł w zakresie wymiany dachu strażnicy OSP Gulczewo,

– 206.400,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla szkół podstawowych na realizację Programu „Laboratoria Przyszłości”,

– 63.032,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

Po jednogłośnym przyjęciu przez Radnych uchwały o podwyższeniu stawek ekwiwalentu pieniężnego do wysokości 22 zł dla członków OSP z terenu Gminy Słupno, Wójt Marcin Zawadka podziękował za poparcie wniosku. „Nasza gmina w powiecie mamy najwyższe stawki, uważam jednak, że są one zasadne z uwagi na pomoc i wsparcie dla naszych ochotników. Szczególnie podczas ostatnich powodzi i nawałnicy odczuliśmy jak ważną rolę odgrywają w naszej gminie”- wspomina Wójt.

Większością głosów Radni przegłosowali uchwałę w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty. Oznacza to, że od stycznia powraca metoda liczona od osoby. Uchwalona stawka po nowym roku będzie wynosiła 38 zł od osoby. Natomiast w przypadku posiadania kompostownika opłata za śmieci będzie pomniejszona o 20 %, co daje kwotę 30 zł i 40 gr.

Z inicjatywy Radnego Jarosława Śliwińskiego do porządku obrad została wprowadzona uchwała w sprawie wyrażenia poparcia dla polskich służb mundurowych strzegących granicz Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób Rada Gminy Słupno wyraziła wdzięczność i szacunek dla Wojska Polskiego, Wojsk Obrony Terytorialnej, Straży Granicznej, Policji i innych służb mundurowych za ofiarną służbę w obronie nienaruszalności granicy naszej Ojczyzny i suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas dzisiejszej sesji Radni przegłosowali również m.in.: ceny skupu żyta, nabycie nieruchomości, Roczny program Współpracy z organizacjami pozarządowymi, Lokalny Program Osłonowy jako wsparcie dla mieszkańców ponoszących koszty opłat za wodę lub ścieki za 2022 rok.

PRZYPOMINAMY!

Mieszkańcy mogą uczestniczyć w każdym posiedzeniu rady Gminy w trybie online na stronie www.e-sesja.tv

Objazd na liniach S-1 i S3 oraz zmiany w rozkładzie jazdy linii 130

Z powodu przebudowy i zamknięcia ulicy Raczkowizna (przedłużenie ul. Słowiańskiej w Borowiczkach Pieńkach) kursy linii S1/231 i S3/233 wykonywane będą objazdem przez ul. Pocztową w Płocku (objazd zaczyna się za przystankiem Borowiczki Pieńki Zakątek, który nadal jest obsługiwany). Z tego powodu odjazdy linii 231 i 233 z Borowiczek Park odbywać się będą z przystanku przeciwnego do dotychczas wykorzystywanego.
Od 1 grudnia (środa) następują zmiany w rozkładzie jazdy linii 130 spowodowane przede wszystkim dostosowaniem kursów porannych dla uczniów szkół średnich, w których zanotowano zwiększoną ilość zajęć na nietypowe godziny:  7:10 i 8:55. Dodatkowo uzyskano dojazd dla osób pracujących w Płocku na godz. 9:00. Popołudniowe korekty tras dwóch kolejnych kursów związane są z e zwiększoną ilością uczniów kończących zajęcia ok. godz. 16-tej i umożliwieniem powrotu do Starego Gulczewa i Mirosławia.
 • kurs 8:19 z Szelig został przyspieszony o 21 minut (na 7:58) oraz wydłużony do przystanku Jachowicza Teatr (dojazd na 8:40), dodatkowo został skierowany przez Mirosław i Stare Gulczewo,
 • kurs 7:15 z Płocka został przyspieszony o 5 minut,
 • kurs 6:28 z Szelig został przyspieszony o 5 minut (na 6:23), dojazd do Jachowicza Teatr na 7:05,
 • kurs 16:25 z Płocka został skierowany przez Mirosław i Stare Gulczewo,
 • kurs 17:35 z Płocka wykonywany będzie z pominięciem Mirosławia i Starego Gulczewa.

Na przystanku Słupno Zajazd pojawiła się nowa wiata przystankowa.

Z uwagi na to że jest to punkt charakteryzujący się znacznym ruchem pasażerów, a ponadto przystanek ten pełni rolę gminnego centrum przesiadkowego zamówiono i zamontowano wiatę przystankową o zwiększonych wymiarach i podwyższonym standardzie w stosunku do stanu istniejącego dotychczas. Nowa wiata ma wymiary 5,35m długości (poprzednia 3,8m) i 2,3m szerokości (poprzednio 1,55m) i jest typu półzamkniętego, tj. posiada na połowie długości również ścianę przednią, co w większym niż poprzednio stopniu chroni oczekujących pasażerów przed wiatrem i opadami, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Zastosowanie natomiast przyciemnianych szyb ograniczać będzie nagrzewanie się wnętrza w okresie letnim. Zwiększenie wymiarów wiaty umożliwiło zamontowanie większej ilości ławek dla oczekujących (łączna długość 6,5m, poprzednio 3,7m).
Wiata wyposażona jest w kasetę na rozkłady jazdy o powiększonych wymiarach (1,2 x 0,8m) dzięki czemu umieszczone już rozkłady jazdy mają dużą powierzchnię i powiększone czcionki – są więc bardziej czytelne dla osób starszych i w warunkach słabszego oświetlenia w nocy. Dodatkowo wiata wyposażona jest w tzw. CITY-LIGHT tj. gablotę o wymiarach 1,2 x 1,8m, dwustronną, na której będą eksponowane gminne plakaty, czy ogłoszenia. Zarówno gablota, jak i kaseta rozkładowa są wyposażone w oświetlenie LED, które będzie aktywne po wykonaniu przyłącza elektrycznego.