OTWARCIE SAL DYDAKTYCZNYCH👩‍🏫🧑‍🏫

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zostały otwarte sale dydaktyczne do zajęć z wykorzystaniem technologii informatyczno-komunikacyjnej:
16 września w Szkole Podstawowej w Słupnie została otwarta sala ze sprzętem informatycznym: w ramach projektu zakupiono 25 laptopów i 25 tabletów. Otwarcie sali nastąpiło w okolicznościach zabawy w świecie “Matrix” 🖥📱💻
17 września w Szkole Podstawowej w Liszynie została otwarta sala do zajęć z geografii, fizyki, chemii i biologii. Pracownia została wyposażona w pomoce dydaktyczne do nauki przedmiotów, natomiast otwarcie polegało na zabawie w doświadczenia.🔭🔬⚗️
18 września w Szkole Podstawowej w Święcieńcu otwarto pracownie biologiczno-przyrodniczą, wyposażoną w pomoce dydaktyczne i sprzęt komputerowy niezbędny do nauki przedmiotów. 🦠🧪🧫
Zapraszamy do naszej fotorelacji z wydarzeń 📷📸
Gmina Słupno od września 2019r. realizuje projekt “Kreatywnie i interaktywnie” sfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach projektu są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla 279 uczniów, szkolenia dla 25 nauczycieli, warsztaty umiejętności uniwersalnych, wyjazdy edukacyjne. Dodatkowo na przełomie kwietnia i maja został zakupiony sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne dla szkół o wartości prawie 200tys. zł.
Projekt potrwa do końca 2021r.

Dodatkowe kursy na linii S3

Od poniedziałku, 21 września uruchomione zostaną dodatkowe kursy na linii S3 w godzinach porannych, w celu ułatwienia dojazdu uczniom do szkół:
– ze Słupna (7:15) przez Liszyno, Rydzyno (ok.7:33) do Borowiczek Pieniek Zakątek (7:41) z połączeniem skomunikowanym linii 233 do Borowiczek Park (dojazd ok. 7:45)
– z Borowiczek powrót linią 233 (7:46), a od Borowiczek Pieniek Zakątek linią S-3 (7:49) do Rydzyna, Liszyna,  i Słupna.
Kursy wykonywane będą w dni nauki szkolnej.

Rozkłady jazdy, wraz z nowym kursem wyróżnionym kolorem niebieskim znajdują się na stronie Gminy w module: rozkład jazdy.

Zmiana rozkładów linii szkolnej G1

Informujemy, że od dnia 16 września skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkole w Liszynie:
1. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:30 w poniedziałki i czwartki,
2. Dodany będzie III kurs popołudniowy z Liszyna o godz.15:40 w środy,
3. I kursy popołudniowe w Poniedziałki, Środy, Czwartki przesunięto z godz. 12:55 na 13:35.

Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/

Konsultacje społeczne

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. realizuje studium wykonalności w ramach projektu pn.: „Modernizacja linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock – Sierpc”- czytaj dalej….

KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

W dniu 16.09.2020 r. na terenie gminy Słupno rozpocznie się kontrola kompostowników przydomowych celem weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów. Kontrole przeprowadzać będą upoważnieni pracownicy urzędu Gminy Słupno.
Właściciele nieruchomości mają obowiązek wpuścić urzędników na teren posesji.  W przeciwnym razie stracą prawo do zwolnienia z opłaty. Czytaj dalej KONTROLA KOMPOSTOWNIKÓW PRZYDOMOWYCH

Autobusy szkolne w roku szkolnym 2020/21 i zmiana rozkładów linii szkolnych G1 i G3

Informujemy, że od dnia 3 września skorygowane zostaną rozkłady jazdy linii G1 i G3 w celu dostosowania do nowego planu lekcji w szkołach:
1. Na linii G1 popołudniowe kursy powrotne z godz. 13:35 zostają przesunięte na godz. 12:55
2. Na linii G3 poranne kursy na godz 8:00 zostają uzupełnione o kursy na godz. 7:00 we wszystkie dni tygodnia.
Kursy linii szkolnych G2 i G4 wykonywane są według stałego rozkładu jazdy obowiązującego w marcu br.
 
Rozkłady oraz mapy linii znajdują się tradycyjnie na stronie internetowej gminy, w module rozkłady jazdy: https://slupno.eu/rozklad-jazdy/
W najbliższych dniach możliwe są dalsze ich modyfikacje wraz z uruchamianiem dodatkowych zajęć przez szkoły oraz dopracowywaniem ostatecznego planu lekcji w szkołach.
 
W bieżącym roku szkolnym, podobnie jak w poprzednim Gmina Słupno dokonuje zakupu biletów miesięcznych dla uczniów korzystających z linii szkolnych (dla uczniów dojazd jest bezpłatny).
Uwaga: po zmianach prawnych stosowany jest nowy wzór deklaracji będącej podstawą do korzystania z przewozów.
W związku z tym zachodzi konieczność złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych deklaracji korzystania z dowozu do dnia 10 września.
Deklaracje są dostępne dla uczniów w szkołach, lub w wersji elektronicznej poniżej:
Wypełnione deklaracje można dostarczyć do szkół , lub do Urzędu Gminy Słupno do biura podawczego przy wejściu głównym, lub do pokoju 11.

1 września w Gminie Słupno

1 września 2020r. naukę w Gminie Słupno rozpoczyna 362 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Słupnie, 93 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Liszynie oraz 64 uczniów ze Szkoły Podstawowej w Święcieńcu. Jednocześnie 243 przedszkolaków zaczęło nowy rok w Samorządowym Przedszkolu „Niezapominajka” w Słupnie.

Czytaj dalej 1 września w Gminie Słupno