WAŻNA INFORMACJA!

Gmina Słupno nie zwiększyła podatków

Informujemy, iż Starostwo Powiatowe w Płocku w ostatnim czasie podjęło działania zmierzające do aktualizacji ewidencji gruntów i budynków na terenie Gminy Słupno. Obecnie przekazało do naszej Gminy zawiadomienia o zmianach w ewidencji gruntów i budynków dla terenu miejscowości Rydzyno. Ważne, żeby Państwo wiedzieli, że przeprowadzona przez Starostwo Powiatowe aktualizacja opomiarowania gruntów oraz aktualizacja ich klasyfikacji może spowodować u Państwa zmianę wysokości podatku rolnego oraz podatku od nieruchomości (wzrost powierzchni gruntu lub powierzchni domu).

Dlatego pragniemy podkreślić, że wszelkie ewentualne zmiany wysokości w naliczonym podatku rolnym lub podatku od nieruchomości są wyłącznie wynikiem zaktualizowanej przez Starostwo powierzchni Państwa gruntów czy budynków. 

W Gminie Słupno podatki od gruntów i budynków osób fizycznych mądrą decyzją Rady nie uległy zmianie i w przyszłym roku pozostaną na niezmienionym poziomie.  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt w godzinach pracy Urzędu z panią Marzeną Sobiechowską pod numerem telefonu:24 267 95 80 lub 24 267 95 79.

Zapraszamy na Mikołajki 2023

Wkrótce, dokładnie za dwa dni, obchodzimy Mikołajki przed Urzędem Gminy w Słupnie. Dziś grupa przedszkolaków odwiedziła wójta, aby wspólnie z nim przystroić choinkę i przygotować wszystko na nadchodzące święta. Chcemy zapewnić Wam idealną atmosferę na zaplanowaną wizytę Świętego Mikołaja, która odbędzie się przed Urzędem Gminy w środę 6 grudnia o godzinie 16:00.

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania i dołączenia do nas w tym wyjątkowym przedświątecznym czasie.

Światłowód w Gminie Słupno. Zgłaszanie nieuwzględnionych adresów w kolejnych inwestycjach prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji.

Szanowni Państwo, Przekazujemy informację z portalu internet.gov.pl (podlega pod Ministerstwo Finansów) w sprawie światłowodu.

„W związku z planowanym uruchomieniem kolejnych interwencji publicznych na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do Internetu, konieczne jest przeprowadzenie konsultacji obszarów białych NGA. Celem konsultacji jest aktualizacja informacji o obszarach, na których wciąż nie istnieje i najprawdopodobniej w ciągu 3 najbliższych lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych.

Czytaj dalej „Światłowód w Gminie Słupno. Zgłaszanie nieuwzględnionych adresów w kolejnych inwestycjach prowadzonych przez Ministerstwo Cyfryzacji.”

Urodziny Gminy Słupno

Gmina Słupno obchodzi w tym roku ważny jubileusz. Z tej okazji w przeddzień święta Niepodległości  władze naszego samorządu przygotowały dzień wspomnień, podsumowań i wyróżnień tych osób, które szczególnie zasłużyły się dla naszej społeczności.

Podczas prowadzonych badań źródłowych nad dziejami Słupna, natrafiono na dokument określający jego początek. Dokument ten nosi datę 29 listopada 1972 roku i świadczy o tym, że od 1 stycznia 1973 roku Wojewódzka Rada Narodowa powołała na terenie powiatu tylko 11 gmin. W ten sposób została powołana do istnienia Gmina Borowiczki, której bezpośrednią kontynuatorką, z zachowaniem ciągłości zarządzania, jest Gmina Słupno. W tym roku mija więc okrągłe 50 lat od tego momentu. Uchwała Nr 167 z roku 1989 podpisana przez Tadeusza Mazowieckiego zmieniła nazwę gminy z Borowiczki na Słupno. Obecnie w skład Gminy Słupno wchodzi 17 sołectw.

Czytaj dalej „Urodziny Gminy Słupno”

Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”

Dofinansowanie działań z zakresu  „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki  i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag” w ramach programu priorytetowego ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Urząd Gminy w Słupnie informuje o realizacji przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego nr 2.6 pn. „Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przy udziale środków z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Związek Gmin Regionu Płockiego pozyskał dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, która
dla Gminy Słupno wyniosła 5 197,50 zł. Wkład własny ze środków budżetu Gminy Słupno przeznaczony na realizację zadania wyniósł 415,80 zł.

W ramach dotacji kosztami kwalifikowanymi zostały objęte koszty transportu
z miejsca wskazanego przez Gminę oraz koszty odzysku lub unieszkodliwienia odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań
po nawozach oraz worków typu Big Bag.

Odbiór wyżej wymienionych odpadów stanowił pomoc de minimis w rolnictwie.

Odpady zostały odebrane od wszystkich rolników, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w programie.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie transportu zwierząt

Zwierzęta mogą być przewożone jedynie jeżeli są zdolne do transportu.
Zwierzęta nie są zdolne do transportu gdy:

  • nie są zdolne do samodzielnego poruszania się bez bólu lub poruszania
  • się bez pomocy
  • mają poważną ranę otwartą lub wypadnięcie
  • są to ciężarne samice będące w okresie przekraczającym 90 % lub więcej przewidywanego okresu ciąży, lub są to samice, które urodziły w
  • poprzednim tygodniu
  • są to nowonarodzone ssaki, u których rana po pępowinie nie zagoiła się jeszcze całkowicie
  • są to świnie w wieku poniżej trzech tygodni, jagnięta w wieku poniżej tygodnia i jałówki w wieku poniżej dziesięciu dni, chyba ze są transportowane na odległość mniejsza niż 100 km
  • są to koty i psy w wieku poniżej ośmiu tygodni, chyba ze towarzyszy im matka
  • są to zwierzęta z porożem w scypule
  • wszystkie zwierzęta muszą być transportowane w warunkach gwarantujących im brak zranień lub niepotrzebnego cierpienia.
Czytaj dalej „Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie transportu zwierząt”

Odbierz identyfikator z PSZOKSŁUPNO

Szanowni Mieszkańcy,

W PSZOK czekają na Państwa identyfikatory, które usprawnią oddawanie odpadów. W przypadku, kiedy odpady dostarcza inna niż wskazana w deklaracji osoba wystarczy, że okaże pracownikowi identyfikator i poda swoje dane. Pisemne oświadczenie właściciela nieruchomości nie jest wówczas wymagane.

Identyfikatory można odbierać w godzinach funkcjonowania PSZOK tj. we wtorki
i czwartki od 9.00 do 19.00, w środy i piątki od 8.00 do 15.00 oraz w soboty od 8.00 do 14.00.

W przypadku utraty lub zniszczenia identyfikatora należy zgłosić się do Urzędu Gminy w Słupnie.

Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania PSZOK Słupno znajdą Państwo w Regulaminie PSZOK dostępnym na stronie www.slupno.eu w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami/PSZOK.

Zapraszamy do PSZOK, ul. Pocztowa 7A, Słupno.

Rozbiórka i budowa mostu w Szeligach. Czasowe skrócenie linii 130.

Od poniedziałku 18 września od godz.10:00 niedostępny będzie przejazd mostem tymczasowym w Szeligach.

Most będzie podlegał rozbiórce przez Wojska Inżynieryjne. Bezpośrednio po rozbiórce mostu tymczasowego Gmina przystępuje do budowy nowego mostu stałego. Odcinek dojazdowy do mostu od południowej strony (od pętli)  będzie całkowicie wyłączony z ruchu i zajęty przez sprzęt budowlany.

Droga dojazdowa do mostu od północnej strony będzie wyłączona z ruchu na odcinku ok 60-70m od przyczółku mostu, z dostępem tylko dla mieszkańców posesji nr 8-14 w Szeligach.

Pozostałych mieszkańców prosimy o korzystanie z dróg objazdowych.

Z powodu zajętości pętli w Szeligach przez sprzęt wojskowy – w trakcie rozbiórki mostu kursy linii 130 będą skrócone do przystanku Słupno Kalinowa. Przystanek Szeligi Pętla nie będzie obsługiwany.

Ostatni kurs linii 130 z Szelig w poniedziałek 18 września wykonany będzie o godz. 9:52.

Od wtorku do piątku wszystkie kursy będą wykonywane na skróconej trasie.