Środki zewnętrzne

Tytuł projektu: Poprawa poziomu cyberbepieczeństwa w Urzędzie Gminy Słupno i jednostce podległej; Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Wartość projektu: 905 238,00 zł

Dofinansowanie: 724 191,00 zł,
w tym ze środków UE: 659 014,00 zł
wkład — Budżet Państwa: 65 177,00 zł

Termin realizacji Projektu: 2024-2026

Źródło dofinansowania: projekt realizowany jest w ramach Priorytetu II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23.

Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” ma na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji  w Gminie Słupno  poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych w dwóch jednostkach administracyjnych

 • w Urzędzie Gminy Słupno
 • w Centrum Usług Społecznych w Słupnie

Realizacja projektu znacząco podniesie poziom cyberbezpieczeństwa w Urzędzie i jednostkach podległych. Zostanie osiągnięta lepsza ochrona przed cybezagrożeniami, zwiększy się odporność na awarie i ataki, a także poprawi się zarządzanie danymi i ich bezpieczeństwo.

Projekt został podzielony na trzy obszary:

 • OBSZAR ORGANIZACYJNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano następujące działania: aktualizację dokumentacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) do najnowszej wersji normy ISO/IEC 27001:2022, audyt zgodności z wymaganiami KRI / uoKSC przez wykwalifikowanych audytorów (w tym na zakończenie realizacji projektu przeprowadzenie Ankiety Dojrzałości Cyberbezpieczeństwa).
 • OBSZAR KOMPETENCYJNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano następujące działania:
  • Podstawowe szkolenia lub dostęp do platformy szkoleniowej budujące świadomość cyberzagrożeń i sposobów ochrony dla pracowników JST.
  • Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wybranych przedstawicieli kadry JST, istotnych z punktu widzenia aktualizowanej polityki bezpieczeństwa informacji i systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji.
  • Szkolenia specjalistyczne dla   informatyków w zakresie zastosowanych rozwiązań w obszarze  środków bezpieczeństwa.
 • OBSZAR TECHNICZNY
  • W ramach tego obszaru zaplanowano zakup sprzętu  i oprogramowania w celu wzmocnienia poziomu cyberbezpieczeństwa w placówkach realizujących projekt.

#FunduszeUE


Udało nam się ponownie osiągnąć sukces w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, które będą służyć finansowaniu istotnych inicjatyw na rzecz mieszkańców  naszej gminy. Gmina Słupno pozyskała dofinansowanie ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programów wsparcia ogłoszonych pod koniec 2023 r. To 9 projektów, na które władze regionu przeznaczyły przeszło 1,2 mln. zł. Zadania obejmują:

„Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „CentroAzyl-Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Słupnie”.

 • Szacunkowy koszt  zadania:  250.000,00zł
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 200 000,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 31.10.2024 r.

Mazowiecki Instrument Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół- edycja 2023-2024” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. ”Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów z terenu Gminy Słupno do szkół”.

 • Szacunkowy koszt zadania: 651 900,00zł.
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 530 000,00zł.
 • Zakładany termin realizacji zadania : 31.12.2024r.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu” na zadanie pn.: „Zadaszenie trybun stadionu Delta wraz z zagospodarowaniem terenu ”.

 • Szacunkowy koszt całkowity: 476 500,00 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 226 730,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 31.12.2024 r.

Dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego  w ramach programu ”Mazowsze dla czystego powietrza”  na zadanie pn. ”Eko-Słupno-Gmina Samowystarczalna Energetycznie” .

 • Szacunkowy koszt całkowity: 160 000,00 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 120 000,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 15.11.2024 r.

„MAZOWSZE DLA STRAŻY POŻARNYCH” –  dla zadania polegającego na „Modernizacji budynku użytkowanego przez jednostkę  Ochotniczej Straży Pożarnej Miszewko Strzałkowskie”.

 • Szacunkowy koszt całkowity: 40 000,00zł.
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 40 000,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 30.12.2024 r.

Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2024” na zadanie pn.: „Z miłości i pasji do rękodzieła-warsztaty i wyjazdy studyjne”.

 • Szacunkowy koszt całkowity: 50 000,00 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 40 000,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 31.10.2024 r.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn.: „Modernizacja placu zabaw przy Orliku w Starym Gulczewie”.

 • Szacunkowy koszt całkowity: 67 000,00 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 30 000,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 30.09.2024 r.

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2024” na zadanie pn.: „Eko-Słupno-solarne oświetlenie uliczne ”.

 • Szacunkowy koszt całkowity: 122 456,76 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 60 000,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 30.09.2024 r.

Mazowiecki Program Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” dla projektu pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie Słupno”.

 • Szacunkowy koszt całkowity: 40 000,00 zł
 • Dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 20 000,00 zł
 • Zakładany termin realizacji: do 25.10.2024 r.