Ptasia grypa w Gminie Słupno

Wójt Gminy Słupno informuje, iż w związku z wykryciem ogniska ptasiej grypy wśród ptactwa dzikiego w rezerwacie przyrody Ławice Troszyńskie (wyspa na Wiśle w okolicy miejscowości Wykowo).
Zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii w Płocku przypominamy o konieczności bezwzględnego utrzymania drobiu i ptactwa hodowlanego (gołębi) w zamknięciu, w kurnikach i innych obiektach, by uniemożliwić ich kontakt z dzikimi ptakami. Zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa pozwoli zminimalizować ryzyko rozpowszechniania się wirusa na gospodarstwa domowe.

Na terenie powiatu i gminy Słupno obowiązują nadal zasady wprowadzone Rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia16 grudnia 2022 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie m. in. powiatu Płockiego.

Komunikat Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku

Mając na uwadze powyższe prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w przypadku znalezienia padłych osobników dzikiego ptactwa i zgłaszanie przypadków do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku pod numerem telefonu 603 330 954 Magdalena Kaliska (z-ca dyrektora), 603 330 976 Magdalena Krzemińska (straszy inspektor) lub 112

Utrudnienia w ruchu ul. Pocztową

Urząd Gminy Słupno informuje, że rozpoczynają się prace przy przebudowie ulicy Pocztowej w Słupnie.
W związku z powyższym  wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu przewidująca dojazd do Liszyna przez miejscowość Wykowo. Zachowana została tylko możliwość dojazdu mieszkańców do swoich posesji na ulicy Pocztowej.
Za utrudnienia przepraszamy, jednocześnie zwracamy uwagę na zachowanie należytej ostrożności.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi  przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

– Bielino 2A w dniu 31.05.2023r. w godz. 08:00–14:00

– Liszyno ulice Jagiellońska 14, 50, 53A, 55, 59, 59A, S-485, 101/1, 7/10, Pogodna 7, Przytulna 5, Rodzinna, Spokojna 12, 18/dz, Liszyno-15/10 w dniu 31.05.2023r. w godz. 08:00–14:00

– Mirosław ul. Długa 3A, Mirosław-86/1, 87/1 w dniu 01.06.2023r. w godz. 09:00–13:00

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi  przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

Bielino 2A w dniu 31.05.2023r. w godz. 08:00–14:00

Liszyno ulice Jagiellońska 14, 50, 53A, 55, 59, 59A, S-485, 101/1, 7/10, Pogodna 7, Przytulna 5, Rodzinna, Spokojna 12, 18/dz, Liszyno-15/10 w dniu 31.05.2023r. w godz. 08:00–14:00

Mirosław ul. Długa 3A, Mirosław-86/1, 87/1 w dniu 01.06.2023r. w godz. 09:00–13:00

Planowane wyłączenie prądu

Informujemy, że w związku z wykonywaniem przez Energa Operator prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych wystąpi w dniu 28.04.2023r. w godz. 08:45–13:45 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowościach:

– Gulczewo ulica Pałacowa 3, 31, 38,

– Nowe Gulczewo ulice Kmicica, Szlachecka,

– Stare Gulczewo ulica Białkowska 3 B, 3D, 6C 30, 32, 34, 34D, 35, 37, 38, /dz, Gulczewo Stare-15/9, Stare Gulczewo-15/12

Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy budowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem prac polegających na układaniu ostatniej warstwy masy asfaltowej w dniu 17 kwietnia (poniedziałek) w godzinach 7 do 17 będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na czasowym braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.