Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy przebudowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac w dniach 3 i 4 sierpnia w godzinach 7 – 16 między ulicą Poddębiec  a ulicą Zbożową będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej

Informujemy, że w związku z wykonywaniem prac remontowych na urządzeniach elektroenergetycznych przez Energa Operator wystąpi  w dniu 02.08.2022r. w godz. 09:00–12:00 przerwa w dostawie energii elektrycznej w miejscowości Cekanowo:
ulice Chabrowa 9, Królewska 1/A, 1/b, od 3 do 7, 8/dz., od 9 do 11, 14, 15A, 16, 21, 22A, 26, 27, 39, Cekanowo (wieś)-368/1, Cekanowo-314/5,
– ul. Mazowiecka 30, S-734,
– ul. Wiśniowa 3, 10, Cekanowo (wieś)-422/3, Cekanowo-422/6, Cekanowo-422/9, działka nr 422/5

Plac zabaw w Bielinie otwarty

W dniu dzisiejszym miało miejsce uroczyste otwarcie placu zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Bielinie. Na otwarcie licznie przybyli mieszkańcy Bielina wraz ze swoimi pociechami. W uroczystości otwarcia placu zabaw wzięli udział – Zastępca Wójta Agnieszka Ruclak, Małgorzata Sawicka Przewodnicząca Rady Gminy Słupno, Paweł Baranowski Wiceprzewodniczący Rady, radni – Piotr Węgliński i Władysław Grabowski, Katarzyna Garwacka – Sołtys Sołectwa Bielino, Joanna Wereszczyńska Naczelnik Wydziału Inwestycji, Bożena Wernik Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Rada Sołecka oraz lokalni mieszkańcy.
Plac zabaw powstał dzięki licznym staraniom Wójta Gminy Marcina Zawadki, Radnych, Sołtysa oraz mieszkańców, którym zależało na tym, aby całe rodziny znalazły w okolicy swoje miejsce spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. W imieniu Wójta Gminy Słupno – Agnieszka Ruclak Zastępca Wójta podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy jakości życia mieszkańców Sołectwa Bielino, w szczególności tych najmłodszych tj. zakupu działki pod plac zabaw, jego ogrodzenie oraz wyposażenie. Podziękowania należą się również wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy w Słupnie zaangażowanym w realizację inwestycji.
Plac zabaw bardzo się spodobał, najmłodsi od razu zagospodarowali wszystkie dostępne atrakcje. Na dzieci czekały animatorki zabaw dziecięcych, prezenty oraz słodki poczęstunek.
Życzymy wszystkim dzieciom bezpiecznej, radosnej zabawy, wyrażając nadzieje, że ten kolejny plac zabaw w naszej gminie stanie się dla dzieci ulubionym miejscem odpoczynku i relaksu na świeżym powietrzu

Przerwa w dostawie wody

Urząd Gminy informuje, iż w związku z koniecznością prowadzenia prac montażowych na sieci wodociągowej w Borowiczkach-Pieńkach przy ul. Piastowskiej w dniu 23 lipca 2022r. (sobota) w godzinach od 630 do 1500 nastąpi przerwa w dostawie wody do budynków położonych w:

  • m. Liszyno, ulice: Wawrzyńca Sikory (od nr 1 do nr 15A), Widna;
  • m. Borowiczki Pieńki, ulice: Piastowska na odcinku od świetlicy wiejskiej do ul. Wawrzyńca Sikory, Poddębiec, Perłowa, Zbożowa, Krzywa, Wspólna, Wodna.

Za utrudnienia przepraszamy!

Program Dobry Start 300+  

Program Dobry Start 300+  – wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny

ZUS przyznaje świadczenie 300+ w ramach rządowego programu Dobry Start

Wnioski o 300+ na rok szkolny 2022/2023 można składać od 1 lipca do 30 listopada 2022 r. Podobnie jak w zeszłym roku wnioski można składać wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem:

  • Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS – każdy z wnioskodawców,
  • systemu bankowości elektronicznej – wyłącznie rodzic dziecka,
  • portalu Emp@tia – każdy z wnioskodawców.

Świadczenie zostanie wypłacone na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 5 dni roboczych od przekazania informacji o przyznaniu świadczenia.

Na rozpatrzenie wniosku o świadczenie Dobry Start, który został złożony do 31 sierpnia, ZUS ma czas do 30 września 2022 r.

Jeśli konieczne będzie wyjaśnienie danych zawartych we wniosku, na profilu klienta na PUE ZUS pojawi się wezwanie do uzupełnienia wniosku. Wnioskodawca otrzyma też powiadomienie sms na numer telefonu wskazany we wniosku.

 Jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS:

Od 1 lipca za pośrednictwem bankowości elektronicznej i portalu Empatia wnioski mogą składać również rodzice dzieci, które są cudzoziemcami. Warunkiem jest, aby  zarówno rodzic, jak i dziecko mieli numery PESEL

Więcej informacji o 300+

Źródło: www.zus.pl

Od 1 lipca 2022 roku pojemniki na odpady segregowane muszą być w odpowiednich kolorach

Zgodnie z §2 Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 roku w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2021 r., poz. 906)

  • odpady z papieru zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier„,
  • odpady ze szkła zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło„,
  • odpady metali, odpady z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne„,
  • bioodpady – zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio„.

Więcej informacji znajda Państwo na naszej stronie w zakładce Gminna Gospodarka Odpadami/ Zasady segregacji lub pod adresem https://slupno.eu/zasady-segregacji-2/

ŚWIATŁOWÓD W GMINIE SŁUPNO

Informujemy, że Gmina Słupno nie ma wpływu na realizację zadania dotyczącego podłączenia mieszkańców do światłowodu. Z uwagi na pytania, które napływają do Urzędu Gminy w Słupnie drogą elektroniczną i telefoniczną zadaliśmy kilka z nich Pawłowi Zaorskiemu – Kierownikowi Projektu w firmie PROJEKT-E. Firma działa na polecenie firmy NEXERA:

M.K.: Mieszkańcy Gminy Słupno niecierpliwią się i wciąż intensywnie dzwonią do Urzędu z pytaniem o internet. Proszę powiedzieć na jakim etapie są w tej chwili działania prowadzone przez Państwa?

P.Z.: Projekt został podzielony na 3 podetapy. W pierwszym zostały zaprojektowane i podłączone placówki oświatowe znajdujące się w gminie Słupno. W drugim etapie, który obecnie jest realizowany, przyłączani zostaną mieszkańcy znajdujący się na trasie, bądź w pobliżu już wybudowanych linii światłowodowych. Zakończenie tego etapu planowane jest w ciągu 2 miesięcy. Trzeci etap, a więc przyłącza pokrywające większą część gminy Słupno są w końcowej fazie projektowej. Planowany termin zakończenia budowy przewidziany jest na koniec bieżącego roku.

M.K.: To kiedy mieszkaniec Słupna będzie mógł podłączyć się do światłowodu?

P.Z.: W momencie oddania przez wykonawcę zakończonej budowy do operatora, operator aktualizuje status adresów w swojej bazie. Po  uruchomieniu instalacji do mieszkańców zaczną zgłaszać się operatorzy detaliczni, aktualną listę operatorów współpracujących z NEXERA sp. z o.o. można sprawdzić na stornie operatora. Część mieszkańców, która mieszka bezpośrednio przy trasie projektu etapu II może liczyć na dostęp do światłowodu już na koniec wakacji. Reszta gminy zostanie podłączona do końca bieżącego roku.

M.K.: Proszę powiedzieć jaki wpływ na budowę ma Gmina Słupno? Czy może w jakiś sposób przyspieszyć podłączenie światłowodu?

P.Z.: Budowa sieci światłowodowej w Państwa gminie realizowany jest przez operatora NEXERA Sp. zo.o. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) – „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Projekt ten ma zasięg krajowy i nadzorowany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Gmina nie ma wpływu na samą sieć oraz jej lokalizację, gdyż projekt został opracowany i przygotowany na podstawie danych przekazanych przez operatorów. Na podstawie tych danych zostały wytypowane adresy, które nie mają dostępu do szybkiego Internetu. Współpracujemy z Gminą Słupno wyłącznie na etapie prac projektowych w zakresie procesów administracyjnych. Dotychczasowa współpraca układa się znakomicie. Przedstawicielom gminy zależy, aby nasz projekt powstał jak najszybciej i dotarł do jak największej liczby mieszkańców. Niestety nie wszystkich mieszkańców uda się podłączyć w tej fazie projektu. Na szczęście Centrum Projektów Polska Cyfrowa nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa i wciąż przygotowuje kolejne etapy projektu. Dlatego zachęcam do zgłaszania popytu na stronach Operatora bądź Ministerstwa.

Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

Wnioski, które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. – czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy –  należy złożyć w okresie 14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem 30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.