Utrudnienia w ruchu drogowym

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy przebudowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac w dniach 3 i 4 sierpnia w godzinach 7 – 16 między ulicą Poddębiec  a ulicą Zbożową będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.

Ankieta – infrastruktura piesza, rowerowa, transport publiczny.

W związku z udziałem Gminy Słupno w pracach nad przygotowaniem Planu Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka przygotowana została dla naszych mieszkańców ankieta dotycząca oceny infrastruktury dla ruchu pieszego, rowerowego oraz transportu zbiorowego.
Plan zrównoważonej mobilności ma w założeniu służyć wypracowaniu projektu jednolitej sieci dróg rowerowych, ciągów pieszych, transportu zbiorowego w Płocku i gminach sąsiadujących z Płockiem, w szczególności w obszarach granicznych.
Zachęcamy Państwa wypełnienia ankiety. Będzie ona dostępna do 4 lipca.

Link do ankiety:

https://forms.gle/pkioQ7dQBQ5DXW4fA

Utrudnienia na ul. Wawrzyńca Sikory i Piastowskiej.

Urząd Gminy Słupno przypomina, że trwają prace przy przebudowie ulicy Wawrzyńca Sikory i ulicy Piastowskiej. W związku z prowadzeniem przez Wykonawcę kolejnego etapu prac (budowa kanalizacji deszczowej) od 4 maja przez dwa tygodnie między ulicą Poddębiec  a ulicą Zbożową będą występowały poważne utrudnienia w ruchu polegające na czasowym braku przejezdności.
Za utrudnienia przepraszamy.