Korekta rozkładów jazdy linii szkolnych

Od środy 18 września (na linii G4), oraz od czwartku 19 września (na liniach G1 i G3) wchodzą życie zmodyfikowane rozkłady jazdy autobusów szkolnych. Zmiany dotyczą tylko kursów popołudniowych:
 • Na linii G1:
  – Wtorek: I kurs z Liszyna, zmiana z 13:45 na 12:50
  – Środa: usunięto kurs 15:50 z Liszyna
  – Czwartek: I kurs z Liszyna zmiana z 12:50 na 13:35
  – Piątek: I kurs z Liszyna: zmiana z 13:35 na 12:50
 • Na linii G3:
  – Czwartek: wprowadzono I kurs z Święcieńca do Słupna o godz. 13:40
 • Na linii G4:
  – Środa: zmiana godz. odjazdu ze szkoły w Słupnie z 14:40 na 15:35.
Zaktualizowane rozkłady zamieszczone są w module rozkład jazdy.

Komunikat

Starosta Płocki informuje, że w związku z przeprowadzonym ćwiczeniem obronnym w dniu 19 września 2019 r., Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Płocku będzie czynny od godz. 12.00 do godz. 15.00.
Za powstałe utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Starosta Płocki
Mariusz Bieniek

Uroczystości szkolne w gminie Słupno

Dziś rano uczniowie z trzech szkół podstawowych działających na terenie gminy Słupno rozpoczęło nowy rok szkolny 2019/2020. W tym dniu szkoły przystąpiły do Ogólnopolskiej akcji „Przerwany marsz…” polegającej na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego przez wybuch II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. Z tej okazji w każdej ze szkół uczniowie zaprezentowali przedstawienie upamiętniające wydarzenia sprzed osiemdziesięciu lat. Zostali zaproszeni goście- mieszkańcy, którzy wywodzą się z pokolenia Dzieci Wojny by uczestniczyć w inauguracji roku szkolnego. Przekroczenie progów szkoł/klas przedstawicieli wojennego pokolenia w sposób symboliczny dokończy ich przerwaną przed osiemdziesięciu laty edukację. Punktem kulminacyjnym akcji było odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego.
W Szkole Podstawowej im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie Pani Dyrektor Jolanta Borowska zaprosiła do przekazania swoich wspomnień Panią Henrykę Kozakiewicz. Uczniowie przygotowali wzruszające przedstawienie przy współpracy z zastępem harcerzy działającym pod okiem Pani Elizy Golatowskiej. Następnie Pan Wójt Marcin Zawadka wręczył stypendystom dyplomy gratulacyjne. Otrzymały je: Julia Wiktorowska oraz Olga Śliwińska. Czytaj dalej Uroczystości szkolne w gminie Słupno

Zanieczyszczenie Wisły – komunikat dla rolników.

W związku z zanieczyszczeniem rzeki Wisły, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje o obowiązku pojenia zwierząt wodą spełniającą wymagania dla pojenia zwierząt oraz   karmienia zwierząt karmą, która nie jest zanieczyszczona ściekami, w szczególności w przypadku wypasu zwierząt wzdłuż koryta Wisły oraz stosowania w żywieniu zwierząt gospodarskich zielonek, siana oraz sianokiszonek zebranych w okresie zagrożenia ściekami, które mogły zostać skażone. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje ponadto, że w przypadku pojawienia się upadków dzikiego ptactwa lub śnięcia ryb jest gotowy do pobrania próbek do badań na koszt Inspekcji Weterynaryjnej w kierunku badań toksykologicznych i bakteriologicznych. Powyższe badania będą wykonywane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym w Puławach.

KOMUNIKAT W SPRAWIE DYŻURÓW DLA MIESZKAŃCÓW PEŁNIONYCH PRZEZ PRACOWNIKÓW BIURA ZGRP

Szanowni Mieszkańcy,
Związek Gmin Regionu Płockiego informuje, że od września 2019 r. nie będą się odbywały dyżury dla mieszkańców w Urzędach Gmin. 
Obsługa mieszkańców, w tym odbiór kodów kreskowych, odbywa się
w Biurze ZGRP w Płocku, ul. Zglenickiego 42, (godziny pracy Biura: poniedziałek 8.00-17.00; wtorek – czwartek 8.00-16.00; piątek 8.00-15.00).
Za utrudnienia przepraszamy.