Polecane

Komunikat ZGRP w sprawie mobilnych zbiórek

KOMUNIKAT W SPRAWIE MOBILNYCH ZBIÓREK OPDADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, OPON, PRZETERMINOWANYCH LEKÓW
I CHEMIKALIÓW, BATERII I AKUMAULATORÓW, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH

W związku ze zbliżającymi się terminami mobilnych zbiórek Związek Gmin Regionu Płockiego przypomina, że aby  w ich ramach można było oddać :

należy do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego złożyć pisemny wniosek. Druk wniosku dostępny jest na stronie www.odpady.zgrp.pl w zakładce Druki do pobrania. Wypełniony wniosek można przesłać elektronicznie na adres zgrp@zgrp.pl, pocztą na adres Biura ZGRP: ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, złożyć podczas dyżuru pracowników Biura ZGRP  w Państwa Urzędzie Gminy lub dostarczyć do Biura ZGRP.
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
Wnioski na odbiór ww. odpadów należy składać do 30 marca 2019 r. dla zbiórki wiosennej oraz do 31 sierpnia 2019 r. dla zbiórki jesiennej. O wyznaczonych terminach mobilnych zbiórek Związek poinformuje mieszkańców, którzy złożyli do Biura ZGRP wnioski.

WAŻNE INFORMACJE:
– Opakowania po farbach, klejach, silikonach etc. należy oddawać w ramach mobilnej zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów, a nie jak dotychczas jako odpad rozbiórkowo-budowlany;
– W ramach mobilnej zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie zostaną odebrane: styropian budowlany oraz gruz (zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego);
– W ramach mobilnej zbiórki opon, można oddać 4 szt. opon pochodzących z gospodarstw domowych z pojazdów osobowych i jednośladów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 T, niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej, o rozmiarze do 56 cm (22 cale).

Polecane

Rekrutacja 2019/2020

Urząd Gminy w Słupnie informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta trwa nabór dzieci do placówek oświatowych, przedszkolnych i żłobka znajdujących się na terenie gminy na rok szkolny 2019/2020.
Informacja wraz ze wzorem wniosku o przyjęcie dziecka do placówki znajdują się poniżej.

Żłobek
Karta zgłoszenia dziecka do Gminnego Żłobka w Słupnie pobierz
Kryteria rekrutacji do Żłobka zobacz

Przedszkole
Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola pobierz

Szkoły podstawowe
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Liszynie pobierz
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Słupnie pobierz
Karta zgłoszenia do Szkoły Podstawowej w Święcieńcu pobierz

Utrudnienia w ruchu w Bielinie- zmiany na linii S5

W dniach 20-22 marca droga 291688W w Bielinie i Rydzynie (prowadząca do ronda w Borowiczkach), będzie nieprzejezdna z powodu układania warstwy ścieralnej asfaltu.
Zalecamy szczególną ostrożność w dniu 20 marca gdyż skrzyżowanie w kierunku Borowiczek Pieniek będzie zamknięte.
W dniu 20 marca autobusy linii S5 będą jeździły trasą skróconą od przystanku Borowiczki Park do przystanku Bielino Figurka.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupno,

Informujemy, że firma ZIELONY OGRÓD sp. z o.o – ul. Pocztowa 4,
09-472 Słupno przyjmuje nieodpłatnie gruz czysty, tj. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów (17 01 01), gruz ceglany (17 01 02) oraz gruz zmieszany (17 01 07).

Gruz zmieszany nie może zawierać odpadów niebezpiecznych, styropianu, butelek typu PET, opakowań po chemii gospodarczej, szkła butelkowego i opakowaniowego, worków po materiałach budowlanych, wiaderek po cemencie i farbach.
Gruz zawierający w/w odpady komunalne nie będzie przyjmowany.

W razie pytań i ustalenia szczegółów przyjęcia gruzu prosimy o kontakt:
tel. 660-748-588, 24 261-94-75 bądź e-mail:
info@zieloneogrody.net

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – konkurs KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. W szesnastu edycjach Konkursu udział wzięło ponad 19 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Każdego roku uczestnikom przyznawane są cenne nagrody. Czytaj dalej Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – konkurs KRUS

Nie ma jak Sołtys!

Z okazji ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, wszystkim Paniom i Panom Sołtysom i członkom Rad Sołeckich z terenu Gminy Słupno, życzymy dużo zdrowia, pomyślności wszelkiej, siły i wytrwałości w codziennej pracy społecznej na rzecz swoich lokalnych społeczności oraz wdzięczności Mieszkańców!

Nowy numer Głosu Słupna

Ukazał się już kolejny numer samorządowego „Głosu Słupna”.
A w nim między innymi: podsumowanie zimowych ferii przygotowanych przez gminę dla dzieci, wybory nowy sołtysów i rad sołeckich, reaktywacja kół gospodyń wiejskich i gminne wyprawki dla noworodków. Ponadto na łamach GS podsumowujemy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, przedstawiamy jak będzie wyglądać inwestycyjna wiosna w gminie Słupno oraz wyjaśniamy dlaczego drożeją woda i ścieki. Miłośnikom kultury i muzyki polecamy cykl „ludzie z pasją” i przedstawiamy sylwetkę kapelmistrza Edwarda Wielgóckiego, który podjął się stworzenia w Słupnie orkiestry dętej z prawdziwego zdarzenia.
E-wydanie Głosu Słupna
Zapraszamy do lektury!